Thanh Toán

Trong một số trường hợp, khách hàng không thể thanh toán trực tiếp do khoảng cách về địa lý hoặc lý do thời gian. Quý khách có thể thanh toán cho chúng tôi qua tài khoản ngân hàng theo thông tin dưới đây :

Tài khoản tại Vietcombank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam
Số tài khoản : 0501000223412
Chủ tài khoản : Đoàn Phi Dung

Tài khoản tại VPBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
|Số tài khoản: 188970362
Chủ tài khoản: Đoàn Phi Dung

Bên cạnh hình thức thanh toán bằng chuyển khoản online và tình hình dịch bệnh hiện nay. Để tránh tiếp xúc nhiều về tiền mặt, chúng tôi đã sử dụng biện pháp quẹt thẻ tại nhà sau khi giao hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh bằng máy quẹt thẻ MPOS.

PR